Use $item["id"] for 1
Use $item["title"] for Wirówka Dekantacyjna
Use $item["pre-info"] for

Dzi?ki wydajnemu odwodnieniu, Wirówki Dekantacyjne NOXON zapewniaj? oszcz?dno?? oraz poprawiaj? wp?yw na ?rodowisko we wszystkich rodzajach procesów przemys?owych i komunalnych. Wirówki NOXON wyprodukowane s? w Szwecji i zaprojektowane w taki sposób, aby pracowa?y w szerokim spektrum zastosowa?, w których nale?y oddzieli? cz??ci sta?e od cieczy.


Use $item["main-image"] for /content/files/products/dc20_2.png
Use $item["link"] for /produkty/wirwka-dekantacyjna/

#Text#