Stacja Polielektrolitu

 

 

Wydajny proces odwadniania osadu często obejmuje dodawanie polielektrolitu w celu poprawy suchości odwodnionego osadu i jakości odcieku. Proces mieszania proszku oraz wody w Stacji Polielektrolitu NOXON Jet odbywa się w zbiornikach, co zapewnia płynne i ekonomiczne przygotowanie roztworu polielektrolitu.

Roztwór polielektrolitu zwykle stosuje się w celu poprawy procesu odwadniania. Stacja Polielektrolitu NOXON JET jest urządzeniem w pełni automatycznym i dostarczane jest z dużą rozpiętością wydajności.

Technologia

Poziom w zbiorniku mierzony jest za pomocą czujnika ciśnienia. Na określonym poziomie rozpoczyna się podawanie proszku i wody, które odbywa się w krótkich odstępach czasu.

Dzięki wykorzystaniu pełnej pojemności zbiorników, w połączeniu z wydajnym mieszaniem uzyskuje się jednorodny roztwór polimeru o danym stężeniu i czasie dojrzewania.

Konstrukcja jest oparta na systemie modułowym, w którym jednostka dozująca proszek jest identyczna niezależnie od wielkości zbiornika. Dlatego pojemność jest określana na podstawie rodzaju polimeru, wielkości zbiornika, stężenia i czasu dojrzewania. Jednostka dozująca może obsłużyć do 12kg proszku na godzinę. NOXON JET może być również wyposażony w pompę dozującą emulsję.

Kalibracja urządzenia jest bardzo intuicyjna i umożliwia na pełną kontrolę dozowanej ilości polimeru.

System Sterowania

NOXON JET może być zintegrowany z obecnym systemem sterowania wirówką dekantacyjną NOXON, ale jest również dostępny jako niezależna jednostka. System pozwala na podłączenie urządzenia pod SCADA oraz jest przyjazny dla operatora.

Akcesoria

Akcesoria Stacji Polielekrolitu

Na życzenie NOXON zapewnia szereg akcesoriów do Stacji Polielektrolitu

  • Przepływomierz
  • Pompa polimeru
  • Stojak na Big Bag
  • Itp.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania więcej informacji!

 

 


#Text#